Revidert nasjonalbudsjett lagt frem

Publisert 

- Det er bra at kommunene får økt bevilgning. Jeg er også glad for at det bevilges ekstra midler til bygg i UH-sektoren, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne.

Revidert nasjonalbudsjett lagt frem

Da revidert nasjonalbudsjett ble presentert i dag, var det uten de helt store overraskelsene. Regjeringen sender imidlertid et viktig signal knyttet til satsing på UH-sektoren ved at det foreslås å bevilge fem millioner kroner til planlegging av fremtidig campus ved NTNU, og fem millioner til prosjektering av nybygg for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

-Selv om beløpene er små, er det et viktig signal om at det satses på bygg. Vi har jobbet hardt for realiseringen av langtidsplanen for forskning, og utbedring av byggene i UH-sektoren er en viktig oppfølging av planen, sier Knut Aarbakke.

Kommunesektoren bli tilført 1,1 milliarder kroner ekstra i frie inntekter i revidert budsjett.

- Det var som forventet at kommunen ble tilført ekstra inntekter som følge av fall i de forventede skatteinntektene. Kommunen yter viktige tjenester til innbyggerne som må opprettholdes selv om skatteinntektene faller, sier Knut Aarbakke. 

Les PM fra regjeringen her (ekstern lenke).