KUF-komiteen: Viktig å investere for fremtiden

Publisert 

Forskning og utdanning er bærebjelkene for kunnskapssamfunnet og er avhengig av langsiktighet og forutsigbar finansiering. Akademikerne har lenge vært en forkjemper for en langtidsplan for forskning og utdanning. Akademikerne vil derfor rose regjeringen for sin forpliktelse til langtidsplanen.

KUF-komiteen: Viktig å investere for fremtiden
Knut Aarbakke og Lise Lyngsnes Randeberg

Hovedpunktene i Akademikernes notat til Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen var innenfor områdene: Langtidsplan, sterke fagmiljøer, utstyr, Forskningsrådets bevilgning, Gratisprinsippet og offentlig sektor.

Fra Akademikerne deltok Knut Aarbakke, leder i Akademikerne, Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna, Øyvind Berdal, rådgiver i Akademikerne og Sonia Monfort Roedele, seniorrådgiver i Tekna.

Akademikernes notat til Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen kan leses nedenfor.

Les også