Høring i Kommunal- og forvaltningskomiteen

Publisert 

Akademikerne er opptatt av effektiv ressursbruk i offentlig sektor, og dette ble tatt opp på høringen i kommunal- og forvaltningskomiteen.

Høring i Kommunal- og forvaltningskomiteen
Knut Aarbakke og Curt A. Lier

Hovedpunkter i Akademikerens notat til Kommunal- og forvaltningskomiteen

- Norge har en unik mulighet til å investere for å sikre velferd, bærekraftig utvikling og verdiskaping i fremtiden. Akademikerne støtter at en økende andel av bruken av oljepengene går til investeringer i kunnskap og infrastruktur

- Effektivisering i offentlig sektor gjennom ostehøvelprinsippet – som foreslått – er lite effektivt, og vitner om manglende vilje til tydelig prioritering innenfor sektoren. Akademikerne mener man ved å prioritere reell lokal autonomi i statlige virksomheter – blant annet ved å innføre lokale kollektive lønnsforhandlinger raskt kan oppnå betydelige gevinster. Tiltakene ville da være differensiert og tilpasset den enkelte virksomhets oppgaver og ansvar.

- Avtalen om oppfølging av regjeringskvartalet må følges opp.

- Nødvendig juridisk kompetanse i kommunene må prioriteres i statsbudsjettet.

De som stilte var leder i Akademikerne, Knut Aarbakke; president i Juristforbundet, Curt A. Lier, forhandlingsøkonom i Akademikerne, Trond Teisberg og rådgiver i Juristforbundet, Kjell Hoem.

Les hele notatet i dokumentet nedenfor.

Les også