Finanskomiteen - investering i kunnskap og infrastruktur

Publisert 

De økonomiske utsiktene for Norge er usikre. Det varsles betydelig nedgang i oljeinvesteringene i 2015 og regjeringen mener at tiden da oljeinvesteringene var en viktig vekstmotor i norsk økonomi er forbi. I de store omstillingsprosesser som står foran oss er den norske modellen med tre-parts-samarbeidet et viktig fortrinn for å møte disse utfordringene.

Finanskomiteen - investering i kunnskap og infrastruktur

Hovedpunktene i Akademikernes notat til Finanskomiteen var innenfor områdene:

  • Forskning og utdanning
  • Offentlig sektor - effektiviseringsreform uten prioritert retning
  • Selvstendig næringsdrivende - viktige vekstfremmende aktører for et innovativt og konkurransedyktig næringsliv
  • Samferdsel - positiv satsning, men økt vedlikeholdsbehov på jernbane
  • Sosial profil - budsjettet rammer de svakeste
  • Klima - etterlyser grønt skifte

Fra Akademikerne deltok Knut Aarbakke, leder i Akademikerne, Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna, Trond Teisberg, forhandlingsøkonom i Akademikerne og Tormod Reiersen, rådgiver i Tekna.

Akademikernes notat til Finanskomiteen kan leses nedenfor.

Les også