Akademikerne deltar på følgende høringer

Publisert 

Etter budsjettets fremleggelse for Stortinget i oktober deltar Akademikerne i komitéhøringene – eventuelt sammen med foreninger med interesser i de enkelte fagproposisjonene. Stortinget behandler budsjettforslaget, og vedtar normalt det endelige budsjettet i desember.

Høringer
Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Mandag 20. oktober 13.50 - 14.05 Leder Akademikerne Knut Aarbakke
President Tekna Lise Lyngsnes Randeberg
Rådgiver Akademikerne Øyvind Berdal
Seniorrådgiver Tekna Sonia Monfort Roedele
Finanskomiteen Mandag 20. oktober 15.35 - 15.40 Leder Akademikerne Knut Aarbakke
President Tekna Lise Lyngsnes Randeberg
Forhandlingsøkonom Akademikerne Trond Teisberg
Rådgiver Tekna Tormod Reiersen
Kommunal- og forvaltningskomiteen Tirsdag 21. oktober 14.55 - 15.00

Leder Akademikerne Knut Aarbakke
President Juristforbundet Curt A. Lier
Forhandlingsøkonom Akdaemikerne Trond Teisberg
Rådgiver Juristforbundet Kjell Hoem 

Arbeids- og sosialkomiteen Mandag 3. november    
Næringskomiteen Mandag 3. november   Tekna