Økning i momsgrensen svekker mulighet for verdiskapning

Publisert 

Akademikerne har sammen med Norges Fiskarlag, Norges Bondelag, Norske Reindriftssamers Landsforbund og Norges Bonde- og Småbrukarlag sendt brev til finanskomiteen og næringskomiteen om regjeringens forlsag om å øke beløpsgrensene for registrering i merverdiavgiftsregisteret fra 50.000 til 150.000 kroner.

Økning i momsgrensen svekker mulighet for verdiskapning
Illustrasjonsfoto iStock

Tredobling av beløpsgrensen for mva-registrering svekker muligheten for verdiskaping i norsk næringsliv

Regjeringen vil, jfr Meld. St. 1 (2014-2015), særlig prioritere tiltak som fremmer verdiskaping og økt produktivitet i norsk økonomi. Regjeringen vil bidra til å skape et robust og mangfoldig næringsliv, gi næringslivet økt konkurransekraft og trygge arbeidsplasser for fremtiden. Det skal være gode rammebetingelser for næringslivet med et forutsigbart skattesystem.

Akademikerne, Norges Fiskarlag, Norske Reindriftssamers Landsforbund, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag viser til regjeringens forslag om å øke beløpsgrensen for registrering i merverdiavgiftsregisteret fra 50.000 kroner til 150.000 kroner. Med forslaget heves terskelen for å etablere seg, investere i, og drive foretak i norsk næringsliv. Dette er ikke tråd med regjeringens uttalte mål om økt verdiskaping fra et robust og mangfoldig næringsliv. Konsekvensen av forslaget kan bli færre gründerarbeidsplasser, mindre innovasjon og mindre sysselsetting.

Les hele brevet i dokumentet nedenfor.

Les også