Statsbudsjettet 2014: Rom for å investere mer enn regjeringen legger opp til

Publisert 

- Regjeringen er for forsiktige når de kun bruker 2,9 prosent av handlings-regelen, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne.

Statsbudsjettet 2014: Rom for å investere mer enn regjeringen legger opp til

- Det kan brukes mer penger uten av norsk økonomi trues, så fremt bevilgningene brukes på investeringer og ikke forbruk, fortsetter han.

Akademikerne gir den avtroppende regjeringen ros for å ha holdt orden i norsk økonomi i de åtte årene de har sittet ved makten. Baksiden av medaljen er at de rødgrønne ikke har investert for fremtiden. Norge er sulteforet på infrastruktursatsinger - som bl.a. vitenskapelig og medisinsk utstyr, samferdsel og klimatiltak.

Akademikerne er fornøyd med at regjeringen satser på studentene i dette budsjettforslaget. 1300 nye studentboliger og studiestøtte i 11 måneder er bra, selv om forbedringen i studiefinansieringen først får effekt i juni 2015.

- Samlet sett har det likevel vært åtte bleke år for kunnskap, utdanning og forskning. Det gamle skolepartiet SV kommer ikke til å bli savnet som øverste ansvarlig for kunnskapspolitikken, sier Aarbakke.

Akademikerne har gitt den påtroppende regjeringen ros for en offensiv kunnskapssatsing i regjeringsplattformen, og forventer at dette vises allerede når de legger frem tilleggs-proposisjonen til statsbudsjettet om noen uker.

- Jeg er likevel realistisk nok til å innse det store kunnskaps- og forskningsløftet må vente til 2015, sier Aarbakke.

 Aarbakke peker også på at han fremover forventer en rekke reformer som ikke nødvendigvis trenger å ha budsjettmessige konsekvenser. Dette gjelder ikke minst moderniseringen av offentlig forvaltning der økt gjennomføringskraft og tydeligere ledelse er viktig.

- Vi må ha mer fokus på resultater og bruke mindre tid på tellekantene, sier han.