Næringskomiteen - helhetlig forsknings-, innovasjons- og kunnskapspolitikk

Publisert 

Akademikerne deltok på høring i Næringskomiteen i dag. Akademikerne trakk bl.a. frem satsing på en helhetlig forsknings-, innovasjons- og kunnskapspolitikk.

Næringskomiteen - helhetlig forsknings-, innovasjons- og kunnskapspolitikk

Innovasjon må aktivt brukes som virkemiddel for å løse fremtidige utfordringer. Innovasjon blir internasjonalt sett på som et tiltak som må virke på tvers av samtlige samfunnssektorer – og nasjonale grenser. Vi beveger oss bort fra tradisjonell hierarkisk og sektorbasert styring, og mot det tverrfaglige og tverrsektorielle. Utfordringen ligger i å utvikle treffende virkemidler og tiltak når ingen enkelt aktør sitter med en tilstrekkelig oversikt over og gode løsninger på utfordringene.

Regjeringen ønsker å realisere kunnskapssamfunnet. Dette ser vi som et svært positivt signal. Det vil gjøre det nødvendig med en helhetlig innovasjons- og verdiskapingspolitikk. Vi mener at Stortinget ved behandlingen av statsbudsjettet for 2014 bør gi et tydelig signal om at man ønsker en nyorientering av forsknings- og innovasjonspolitikken i Norge.

Vi ber om at Næringskomiteen tar inn følgende merknad i sin innstilling til Nærings- og handelsdepartementets budsjettforslag: Komiteen ber nærings- og handelsdepartementet i dialog med viktige samfunnsaktører utrede grunnlaget for en helhetlig politikk for verdiskaping som ivaretar sammenhenger på tvers av etablerte sektorer. En helhetlig forsknings- og innovasjonspolitikk skal sees som en sentral del av verdiskapingspolitikken.

Fra Akademikernes deltok Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna, Tove Storrødvann, generalsekretær i Akademikerne, Trond Teisberg, forhandlingsøkonom i Akademikerne.

Akademikernes notat til Næringskomiteen kan leses nedenfor.

 

Les også