KUF-komiteen: Universitetsmiljøer i verdensklasse

Publisert 

Akademikerne deltok på høring i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen torsdag 14. november. Akademikerne trakk bl.a. frem at vi må utvikle noen universitetsmiljøer i verdensklasse og styrke studiefinansieringen.

KUF-komiteen: Universitetsmiljøer i verdensklasse

Hovedpunktene i Akademikernes notat til Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen:

  • Vi trenger en bedre skole med langt flere lærere med lektorkomptanse.
  • Vi må utvikle noen universitetsmiljøer i verdensklasse og styrke studiefinansieringen.
  • Vi må hente inn etterslepet i bygg og vitenskapelig utstyr i høyere utdanning.
  • Vi trenger en forpliktende opptrappingsplan for forskning og en målrettet satsning på innovasjon i samarbeid med næringslivet.
  • Næringslivet spiller en svært viktig rolle for norsk forskning og utvikling.


Fra Akademikerne deltok Knut Aarbakke, leder i Akademikerne, Ivar Horneland Kristensen, generalsekretær i Tekna, og Øyvind Berdal, rådgiver i Akademikerne.

Akademikernes notat til Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen kan leses nedenfor.

 

Les også