Finanskomiteen - Viktig å investere for fremtiden

Publisert 

Akademikerne deltok på høring i Finanskomiteen mandag 4.november kl. 11.30. Akademikerne trakk bl.a. frem to forhold som er av spesiell viktighet for kommende stortingsperiode: Kunnskap, utdanning og forskning og Modernisering av offentlig forvaltning.

Finanskomiteen - Viktig å investere for fremtiden

Norge kan aldri være billigst, men vi kan være best. Skal vi lykkes med det, må vi investere i og for fremtiden. På dette området er det foreliggende forslaget til statsbudsjett for defensivt.

Akademikerne mener det er rom for å bruke mer enn 2,9 prosent av handlingsregelen, så fremt pengene brukes på investeringer og ikke forbruk. Økte investeringer i infrastruktur, kunnskap og kompetanse er ikke en trussel mot norsk økonomi. Trusselen ligger i mangelen på fremtidsrettede investeringer.

Vi har forståelse for at det er grenser for hvor store endringer Stortinget kan gjøre i et budsjettforslag. Vi skjønner også at det er spesielt vanskelig i år hvor vi fortsatt ikke har sett regjeringens tilleggsproposisjon. Da blir det desto viktigere å være tydelig på hva det er viktig å prioritere fremover

Akademikerne vil trekke frem to forhold av spesiell viktighet for den stortingsperioden vi nå går inn i. Det er:

1. Kunnskap, utdanning og forskning

2. Modernisering av offentlig forvaltning

Fra Akademikerne deltok Knut Aarbakke, leder i Akademikerne, Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna og Tove Storrødvann, generalsekretær i Akademikerne.

Akademikernes notat til Finanskomiteen kan leses nedenfor.

Les også