Statsbudsjettet 2013

Publisert 

Akademikerne deltok på høring i Finanskomiteen, Næringskomiteen og Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

Statsbudsjettet 2013

Budsjettprosessen er som følger:

Regjeringen legger fram et forslag til statsbudsjett for Stortinget i begynnelsen av oktober året før det året budsjettet skal gjelde for (budsjettåret). Stortinget behandler budsjettforslaget og vedtar det endelige budsjettet, normalt i desember. Det vedtatte budsjettet omtales ofte som saldert budsjett. 

Revidert nasjonalbudsjett blir lagt fram for Stortinget i første halvdel av mai i budsjettåret. Dette er en revisjon av det opprinnelige budsjettet, og behandles normalt av Stortinget i midten av juni. 

Mot slutten av budsjettåret, vanligvis i månedsskiftet november/desember, blir Stortinget forelagt nysaldert budsjett. Da foretas de siste justeringene av budsjettet. 

Statsregnskapet legges fram påfølgende vår, vanligvis i slutten av april. 

Finansdepartementet - Statsbudsjettet 2013 (lenke).

Les også