Verdien av styrket kompetanse i offentlige innkjøpsprosesser

Publisert 

En undersøkelse som analyseinstituttet Menon har gjort for Akademikerne viser at det offentlige kan spare 20-30 milliarder kroner i året på å profesjonalisere sine rutiner for offentlige innkjøp.

Verdien av styrket kompetanse i offentlige innkjøpsprosesser

Menon-publikasjon 6/2012. Av Sveinung Fjose, Torstein Fjeldet Lunde og Christian Melbye.

Denne rapporten dokumenterer at stat og kommune som et minimum kan spare omkring 10-15 prosent, tilsvarende 20-30 milliarder kroner årlig på å profesjonalisere innkjøpsprosessene. Dette dokumenteres gjennom intervjuer med aktører som har profesjonalisert innkjøpsprosessene, intervjuer med eksperter på området samt en omfattende mengde litteratur.

Les også