Overordnet planlegging og akademisk kompetanse i norske kommuner

Publisert 

NIBR har på oppdrag fra Akademikerne blitt bedt om å undersøke hvilken rolle høyt utdannede personer spiller i kommunal tjenesteproduksjon. Hva slags jobb gjør akademikere i kommuneadministrasjoner, i hvilken grad bidrar slik arbeidskraft til å sikre innbyggernes rettigheter, og hva skal til for at en kommune skal kunne bygge opp og beholde et akademisk fagmiljø?

Overordnet planlegging og akademisk kompetanse i norske kommuner

NIBR-rapport 2012:6. Av Lars Risan og Hilde Zeiner.


Fokuset er på samfunnsplanlegging, og metoden er kvalitative undersøkelser av 8 kommuner.

Les også