Kunnskap som virkemiddel i offentlige innkjøpsprosesser

Publisert 

Offentlig sektor kan spare 100 milliarder kroner over en fireårsperiode på å profesjonalisere rutinene for innkjøp. Menon-publikasjon 17 2013.

Kunnskap som virkemiddel i offentlige innkjøpsprosesser

Menon-publikasjon 17 2013. Av Sveinung Fjose, Torstein fjeldet Lundet og Kristina Wifstad.

Fra rapporten:

Oppsummering og konklusjon: Profesjonalisering av innkjøp kan øke kvalitet og redusere kostnader

Offentlig sektor kjøpte varer og tjenester for nær 400 milliarder kroner i 2011. Veksten i innkjøp er sterkere enn den generelle utgiftsveksten i offentlig sektor – vi konkurranseutsetter altså stadig mer. Til tross for sterk vekst i offentlige innkjøp, prioriteres ikke profesjonalisering i tilstrekkelig grad. Norges ledende ekspertise på innkjøp, Difi og Riksrevisjonen , viser til mange feil og mangler ved innkjøp og at funksjonene kan profesjonaliseres i betydelig grad. Begge anslår besparingspotensialet til å være om lag 20 milliarder kroner for gitt kvalitet. Menon har også gjort tilsvarende anslag tidligere, dels basert på Difi og Riksrevisjonens anslag, intervjuer med aktører som har profesjonalisert innkjøpene samt erfaringer gjort i andre land.

Fordi innkjøpene stadig vokser, vokser også potensialet for besparelser. Om ikke profesjonalisering prioriteres langt sterkere, står vi som samfunn i fare for å kaste bort nær 100 milliarder kroner i den neste fireårsperioden. Det tilsvarer nesten hele kostnaden tilknyttet InterCity-utbyggingen. Profesjonalisering er imidlertid ikke ensbetydende med lavere kostnader, det kan vel så gjerne bety høyere kvalitet eller større omfang av leveranser. For oss som samfunn er resultatet uansett positivt.

Les hele rapporten i dokumentet under.


Les også