Forskningsvilkår ved norske universiteter i et internasjonalt perspektiv

Publisert 

Denne rapporten sammenligner tidsbruk og vurderinger av arbeidsvilkår blant universitetspersonalet i Norge og seks andre land (Finland, Tyskland, Storbritannia, Canada, USA og Australia).

Forskningsvilkår ved norske universiteter i et internasjonalt perspektiv

NIFU STEP rapport 8/2010. Av Peter Bentley, Svein Kyvik, Agnete Vabø og Erica Waagene.

Datamaterialet er hentet fra en felles spørreskjemaundersøkelse foretatt i 2007/2008 - The Chaning Profession (CAP) - i rundt 20 land over hele verden.

Initiativet til rapporten er tatt av NIFU STEP og arbeidet er finansiert av Forskerforbundet og Akademikerne.

 

Les også