Uvettig kutt i NOKUTs budsjett

Publisert 

Akademikerne er svært skuffet over at Stortinget velger å kutte i NOKUTS budsjetter. Vi er bekymret over konsekvensene for godkjenning av utenlandsk utdanning.

Innlegg i Khrono av Kari Sollien, leder av Akademikerne.

Det kommer mange innvandrere og flyktninger med kompetanse i ryggsekken. Den kompetansen må Norge klare å ta i bruk, og NOKUT må ha nok ressurser for å unngå å bli en flaskehals. Et effektivt arbeid med godkjenning av utenlandsk utdanning er en nøkkelfaktor i å få innvandrere og flyktninger raskt ut i jobb og hurtigere integrert i det norske samfunnet.

NOKUTs opplegg for kvalifikasjonsvurderinger av flyktninger er en viktig nyvinning for å flyktninger kjapt videre i kompetanseløpet. Som samfunn har vi ikke råd til at dette arbeidet legges på is. Når saksbehandlingstiden på godkjenning allerede er altfor lang, synes Akademikerne at dette er et rart sted i budsjettet å kutte. Tempoet i godkjenningen av utdanning fra utlandet må holdes oppe slik at vi sørger for å få den enkelte videre i et karriereløp.

Norge har kompliserte systemer for godkjenning av utenlandsk utdanning som det er vanskelig for nyankomne å orientere seg i. Da er det viktig at NOKUT har ressurser til å fylle sin rolle som veileder. Et kutt i dette budsjettet er et svært dårlig signal fra Kunnskapsdepartementet, som nettopp burde være opptatt av at kunnskapen og kompetansen til innvandrere blir tatt i bruk.

Jeg håper nå at kunnskapsministeren tar både våre og NOKUTs bekymringer på alvor, og finner en kjapp løsning på dette.