Trapper opp sykehusstreiken for åttende gang

Publisert 

Akademikerne helse tar ut nye 20 ledere og leger ved Helse Bergen og St. Olavs Hospital i streik fra mandag. Dette er den åttende opptrappingen i historiens lengste sykehusstreik som i morgen går inn i sin 5. uke. Da møtes også partene til tvungen mekling hos riksmeklingsmannen.

- Vi trapper opp streiken for å legge økt press på arbeidsgiver i forkant av morgendagens mekling. Akademikerne vil ha et kollektivt vern for den delen av legenes arbeidstid som strekker seg ut over Arbeidsmiljølovens grenser, mens Spekter er opptatt av at sykehusene skal kunne planlegge på lang sikt. Jeg mener det er mulig å finne en løsning som sikrer begge deler, sier Rune Frøyland, leder i Akademikerne helse.

Frøyland peker på at tillitskrisen mellom arbeidsgivere og arbeidstakere i sykehus har forverret seg for hver dag under streiken som i morgen har vart i 30 dager. Han mener det bare er en forhandlingsløsning som vil starte prosesser som gjenoppbygger denne tilliten.

- En tvungen lønnsnemnd vil ikke løse det grunnleggende problemet som konflikten er tuftet på. Konflikten flyttes da bare fra streiken til andre arenaer. Det er ingen tjent med. Sykehusene blir bedre når ledelsen og de ansatte trekker i samme retning. Jeg håper sykehusdirektørene reflekterer over hvordan vi kan skape et slikt samarbeidsklima i forkant av morgendagens mekling, sier Frøyland.

Akademikerne har i dag 595 medlemmer ved 15 sykehus i streik. Torsdag trappes streiken opp med 13 ledere ved Oslo universitetssykehus, mens ytterligere 20 leger går ut i streik ved Helse Bergen og St. Olavs Hospital på mandag. Da vil streiken altså omfatte 628 leger, psykologer, ingeniører, jurister, økonomer, samfunnsvitere og tannleger.

For ytterligere opplysninger, kontakt:

Forhandlingsleder Rune Frøyland, Akademikerne helse, mob. 450 30 522
Pressekontakt Knut E. Braaten, Legeforeningen, mob. 980 47 951
Pressekontakt Kersti Flamme Larsen, Akademikerne, mob. 951 43 760