Tillitskrisen vokser: Sykehusstreiken trappes opp i dag

Publisert 

I dag går ytterligere 36 leger og psykologer ved syv sykehus ut i streik. Totalt er 569 ansatte ved 13 sykehus nå ute i konflikten som har vart i 21 dager. - For hver dag som går vokser tillitskrisen ved norske sykehus seg større, sier forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse.

- Vi må finne en løsning på denne konflikten før skaden blir enda mer alvorlig. Da er det pasientenes helsetjeneste som står igjen som den store taperen. Derfor er min beskjed til sykehusdirektørene nå at det er ikke er noen skam å snu. Dere vet hva som skal til, sier Frøyland.

Frøyland bekrefter at det nå pågår samtaler med Spekter. Han mener samtalene vil ta tid og at det ikke er noen snarlig løsning i sikte. Frøyland ser ikke på forslaget fra Spekter som et konkret tilbud, men som punkter til diskusjon.
- Men vi er positive til at Spekter har tatt initiativ til dialog, sier han.

Akademikerne mener streiken for lengst har gått fra dreie seg om legenes vaktordninger til å bli en konflikt om hvordan det norske arbeidslivet skal organiseres i fremtiden.
- Spekter prøver å gjøre streiken til en sak mellom dem og legene, men det er det ikke. En samlet fagbevegelse, arbeidslivsforskere, og et stort flertall i befolkningen sier jo nei til sykehusenes farlige plan, sier Frøyland.

De 36 legene og psykologene som går ut i streik i dag jobber ved Akershus universitets-sykehus, Vestre Viken, Sykehuset i Vestfold, Helse Stavanger, Sunnaas sykehus, St. Olavs Hospital og Helse Midt RHF. Total har Akademikerne nå 569 medlemmer i streik ved 13 sykehus. Dette er leger, psykologer, ingeniører, jurister, økonomer og samfunnsvitere.

- Opptrappingen setter ikke liv og helse i fare. Akuttbehandling, kreftbehandling, psykisk helse og barn er skjermet. Jeg beklager de ulemper konflikten likevel medfører for publikum, sier Frøyland.

For ytterligere opplysninger, kontakt:

Forhandlingsleder Rune Frøyland, Akademikerne helse, mob. 450 30 522
Pressekontakt Knut E. Braaten, Legeforeningen, mob. 980 47 951
Pressekontakt Kersti Flamme Larsen, Akademikerne, mob. 951 43 760