Sykehusstreiken trappes opp for syvende gang

Publisert 

Akademikerne helse varsler den syvende opptrappingen i historiens lengste sykehusstreik. Denne gang er det 13 ledere ved OUS som tas ut.
- Vi ser for oss en langvarig konflikt og tar derfor ut ledere som ikke rammer pasientbehandlingen, sier Rune Frøyland i Akademikerne helse.

Streiken som nå omfatter 600 ansatte og 15 sykehus, er nå godt inne i sin fjerde uke. På onsdag har streiken vart i 30 dager og partene er kalt inn til tvungen mekling.

- Legenes unntak fra Arbeidsmiljøloven er allerede omfattende nok. Vi trapper opp streiken for å legge økt press på arbeidsgiver. Det er bare forhandlinger som kan løse denne konflikten, sier Frøyland. 

- Vi har tilbudt Spekter en løsning som både vil sikre de ansattes og sykehusenes behov for forutsigbarhet og langsiktighet. Forslaget vil også styrke samarbeidet og gjenoppbygge tillit i sykehus, men jeg vil ikke spekulere i hva som skjer i den tvungne meklingen, sier Frøyland.

Frøyland berømmer de streikende for en fantastisk stå på-vilje og for å ha høy moral og kampvilje. Han understreker at medlemmer vet at de streiker for noe større enn seg selv. Dette dreier seg om hvordan det norske arbeidslivet skal se ut i fremtiden. En samlet fagbevegelse sier et tydelig nei til at arbeidsgiver skal tilrane seg all makt.

-Tillitskrisen i sykehus forverres for hver dag som går. Det er ingen tjent med, sier Frøyland.

For ytterligere opplysninger, kontakt:

Forhandlingsleder Rune Frøyland, Akademikerne helse, mob. 450 30 522

Pressekontakt Knut E. Braaten, Legeforeningen, mob. 980 47 951

Pressekontakt Kenneth Karlsen, Akademikerne, mob. 976 93 557