Sykehusstreiken: - Befolkningsopprør mot direktørene

Publisert 

Fire av fem støtter Akademikerne i sykehusstreiken. Det viser en undersøkelse som avisen Dagens Medisin har gjennomført i befolkingen.
- Folkets støtte til streiken er en tydelig beskjed til sykehusdirektørene, sier forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse.

Dagens Medisins opinionsundersøkelse viser at hele 52 prosent av befolkningen støtter Akademikerne, mens bare 12 prosent støtter arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. 36 prosent har ikke gjort seg opp noen mening. Dette betyr at over 80 prosent av dem som har tatt stilling i konflikten, støtter Akademikerne. Undersøkelsen er gjennomført av meningsmålingsinstituttet IPSOS blant et landsrepresentativt utvalg i befolkningen.

- Den sterke støtten viser at folk flest har skjønt hva konflikten dreier seg om. Skal vi fortsatt ha sykehus av god kvalitet og med høy grad av pasientsikkerhet, må vi også ha kollektive bestemmelser for hvor mye legene kan jobbe, sier Frøyland.

Hele den organiserte arbeidstakersiden i Norge – 1,1 millioner arbeidstakere - har uttrykt sterk støtte til Akademikerne og sier at det er den norske modellen som står på spill.

- Når vi nå også har en overveldende del av opinionen på vår side, må sykehusdirektørene og helseminister Bent Høie reagere raskt. Streiken har gått fra å være en konflikt om legenes vaktordninger, til å bli en konflikt om hvordan det norske arbeidslivet skal se ut i fremtiden, sier Frøyland.

Han mener streiken kun løses gjennom dialog og forhandlinger.

- Spekter, sykehusdirektørene og helseministeren vet hva som må til. Tvungen lønnsnemd løser ikke nødvendigvis noe som helst. Da risikerer vi bare en situasjon med stor uro i sykehusene i lang, lang tid. Det vil være svært alvorlig, både faglig og politisk, sier Frøyland.

For ytterligere opplysninger, kontakt:

Forhandlingsleder Rune Frøyland, Akademikerne helse, mob. 450 30 522
Pressekontakt Knut E. Braaten, Legeforeningen, mob. 980 47 951
Pressekontakt Kersti Flamme Larsen, Akademikerne, mob. 951 43 760