Selvstendige har dårligere rettigheter

Publisert 

En ny rapport fra analyseselskapet Menon viser forskjellene i rettigheter mellom ansatte i eget AS, frilansere og fast ansatte. – Hvis man er uheldig og blir syk som selvstendig, kan det få dramatiske konsekvenser, sier Kari Sollien, leder av Akademikerne.

Rapporten viser at ulikheter i rettigheter medfører at ansatte i eget AS og frilansere får ca. 13 000 kr. mindre i inntekt etter skatter og avgifter, sammenliknet med vanlige arbeidstakere. Dersom man øker sykefraværet, ser man en dramatisk økning i forskjellen. Ved langvarig sykdom risikerer man å stå uten inntekt i den perioden man er syk.

- Vi forventer flere selvstendige og andre tilknytningsformer til arbeidslivet i fremtiden, og da er det viktig at systemene er så rettferdige som mulig og ikke favoriserer en tilknytningsform fremfor en annen. Dette handler om at dersom man er uheldig som selvstendig, så blir straffen dobbel. Man blir både syk, og man får heller ikke inntekt. Dette er også svært uheldig fra et kvinneperspektiv, sier Sollien.

Rapporten fra Menon fremmer hele fem forslag til tiltak for å redusere forskjeller mellom tilknytningsformene, som myndighetene bør se på.

• Tiltaksalternativ A: Harmonisering av forskjeller i mulighet for skattefradrag for privat pensjonssparing

• Tiltaksalternativ B: Innføring av minstefradrag for enkelpersonforetak

• Tiltaksalternativ C: Redusere prisen på forsikring for korttidssykdom for enkeltpersonforetak

• Tiltaksalternativ D: Informasjonsvirkemidler

• Tiltaksalternativ E: Forenklingstiltak

I dag hadde Akademikerne frokostseminar om temaet, med presentasjon av rapporten og politisk debatt mellom Erik Skutle (H), Rigmor Aasrud (Ap) og Sveinung Rotevatn (V). Noe som var verdt å ta med seg her, var at ingen av partiene helt kunne skjønne hvorfor det er forskjeller i mulighetsrommet for pensjonssparing for vanlig ansatte og selvstendige. Dette er en viktig sak som Akademikerne har løftet til ulike regjeringer i lang tid. Skutle sa også at de så frem til Delingsøkonomiutvalgets rapport som kommer i februar, ettersom dette utvalget har i sitt mandat å se på rettighetene til de selvstendige.

Presentasjonen til Gjermund Grimsby, partner i Menon og prosjektleder for rapporten, er vedlagt under artikkelen. Det samme er rapporten som ble lansert i dag.

For mer informasjon kontakt

Kari Sollien, leder av Akademikerne, mobil: 951 10 120.