Omfattende tillitskrise: Sykehusstreiken utvides i dag

Publisert 

I dag går 35 nye leger og psykologer ved tre sykehus ut i streik. Totalt er 533 ansatte ved 12 sykehus nå ute i konflikten som er inne sin tredje uke.
- Tillitskrisen mellom sykehusledelsen og de ansatte vokser seg sterkere for hver dag som går, sier forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse.

- Det haster med å finne en løsning på denne konflikten før tillitskrisen har vokst seg så stor at skaden er uopprettelig. Da er det pasientene som står igjen som den store taperen. Derfor er min beskjed til Spekter og sykehusdirektørene at det er ikke er noen skam å snu. Dere vet hva som skal til, sier Frøyland.

Han mener streiken for lengst har gått fra dreie seg om legenes vaktordninger til å bli en konflikt om hvordan det norske arbeidslivet skal organiseres i fremtiden.
- Vi har fått støtte fra en samlet norsk fagbevegelse. Det ville vi ikke ha fått dersom streiken hadde dreid seg om legelønninger. Spekter må være den eneste som ikke har forstått at spillet deres er avslørt, sier Frøyland.

En samlet norsk arbeidstakerside ser på Spekters forsøk på å fjerne kollektive arbeidstids-ordninger og erstatte dem med individuelle avtaler, som et angrep på den norske modellen. Dette forskyver styrkeforholdet fra felleskapet over til arbeidsgiver på en uakseptabel måte. Det samme sier toneangivende arbeidslivsforskere, som nå frykter for forholdene i norsk arbeidsliv.

De 35 legene og psykologene som går ut i streik i dag jobber ved Helse Bergen, St. Olavs Hospital og Oslo universitetssykehus. Total har Akademikerne nå 533 medlemmer i streik ved 12 sykehus. Dette er leger, psykologer, ingeniører, jurister, økonomer og samfunnsvitere.

- Opptrappingen setter ikke liv og helse i fare. Akuttbehandling, kreftbehandling, psykisk helse og barn er skjermet. Jeg beklager de ulemper konflikten likevel medfører for publikum, sier Frøyland.

For ytterligere opplysninger, kontakt:

Forhandlingsleder Rune Frøyland, Akademikerne helse, mob. 450 30 522
Pressekontakt Knut E. Braaten, Legeforeningen, mob. 980 47 951
Pressekontakt Kersti Flamme Larsen, Akademikerne, mob. 951 43 760