Nilssen feilinformerer!

Publisert 

Administrerende direktør i Helse Vest RHF og styreleder i Spekter, Herlof Nilssen, snur nok en gang streiken i sykehus på hodet, denne gang i Aftenbladet 30.09. Nilssen vet utmerket godt at det er Akademikerne og Legeforeningen som ønsker å bevare dagens ordning med rullerende vaktplaner, mens det er arbeidsgiversiden som vil ha endring. Dette har de ansatte, mellomlederne på sykehus og en samlet norsk fagbevegelse forstått for lengst.

Det er absolutt ikke riktig at Akademikerne og Legeforeningen mener at arbeidstiden for leger bare kan planlegges på én måte. Dette vet Nilssen utmerket godt fordi han sitter i Spekter-styret for sykehusområdet som på tirsdag fikk Akademikernes forslag til løsning på sykehusstreiken. Dette forslaget sikrer både en kollektiv og forsvarlig arbeidstidsordning, samtidig som problemet med planleggingshorisont og uforutsette vakter løses for arbeidsgiversiden. Spekter avviste dette fordi det er de som kun har ett forslag til løsning; all makt til arbeidsgiver.

Nilssen burde være ærlig på hva denne streiken dreier seg om fremfor å gjenta gammel feilinformasjon. Det bidrar bare til at tillitskrisen i sykehus vokser seg sterkere dag for dag.

Rune Frøyland, leder i Akademikerne helse
Marit Hermansen, president i Legeforeningen

Lenke til Nilssens innlegg i Stavanger Aftenblad.