Mellomoppgjøret 2017 i KS Bedrift: Lønnsoppgjøret er i gang

Publisert 

Akademikerne går inn i forhandlingene med krav om reallønnsvekst for sine medlemmer.

Forhandlingene i KS Bedrift startet opp i formiddag, som det siste av Akademikernes tariffområder. KS Bedrift organiserer konkurranseutsatte bedrifter i kommunal sektor.

- I fjor opplevde mange av våre medlemmer en reallønnsnedgang. Våre klare forventninger til årets oppgjør er reallønnsforbedring, sier Katrine Olsson, leder av forhandlingene for Akademikerne kommune.

Lønnsforhandlingene skal skje lokalt uten sentrale føringer, slik systemet har vært for Akademikernes medlemmer siden 2002.

- Lokale forhandlinger er viktig for at bedriftene skal kunne beholde og tiltrekke seg riktig kompetanse. Dette gir igjen gode tjenester til befolkningen, sier Olsson.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Katrine Olsson, leder av forhandlingene for Akademikerne kommune, mob. 958 52 292
Christine Rian Johannessen, kommunikasjonssjef, Akademikerne, mob. 977 47 507