Mellomoppgjøret 2017 i KS Bedrift: Enighet i forhandlingene

Publisert 

Akademikerne er tilfreds med at forhandlinger skjer lokalt uten sentrale føringer.

Akademikerne og KS Bedrift kom til enighet i dag. KS Bedrift organiserer konkurranseutsatte bedrifter i kommunal sektor.

- Vi er fornøyd med at lønnsforhandlingene skjer lokalt, uten sentrale føringer. Ulike bedrifter har ulike behov, og må derfor ha mulighet til å bruke lønn som virkemiddel for å tiltrekke seg og beholde nødvendig kompetanse, sier Katrine Olsson, leder av forhandlingene for Akademikerne kommune.

Forhandlingene vil gjennomføres lokalt i løpet av året.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Katrine Olsson, leder av forhandlingene for Akademikerne kommune, mob. 958 52 292
Christine Rian Johannessen, kommunikasjonssjef, Akademikerne, mob. 977 47 507