Lønnsoppgjøret i kommunesektoren: Krever lokal lønn for lektorer

Publisert 

- Norsk skole er avhengig av den beste undervisningskompetansen for å levere kvalitet. Lønn må brukes i større grad for å gjøre skolen til et attraktivt arbeidssted, sier Jan Olav Birkenhagen, leder av Akademikerne kommune.

Lønnsoppgjøret i kommunesektoren startet opp i dag. Forhandlingene omfatter alle kommuner og fylkeskommuner, med unntak av Oslo. Akademikernes hovedkrav er at all lønn for lektorene forhandles lokalt.

- Rekrutteringen til skolen er for svak, og vi mangler lektorer i fag som matte, norsk og naturfag. Arbeidsgiver må kunne bruke lønn som virkemiddel for å tiltrekke seg riktig kompetanse, poengterer Birkenhagen.

Akademikerne har hatt lokale lønnsforhandlinger i kommunene siden 2002, med unntak av blant annet lektorene. Akademikerne jobber for at lektorene får det samme lønnssystemet som andre akademikergrupper – som har hatt en dårlig lønnsvekst de siste årene.

- Rekrutteringsutfordringene har sammenheng med den svake lønnsveksten for en over altfor lang tid neglisjert gruppe, derfor er det så viktig å gjøre noe med dette. Vi vet at dyktige undervisere er helt avgjørende for skolens kvalitet, understreker Birkenhagen. 

Forhandlingene i KS skal være sluttført innen 1. mai.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Jan Olav Birkenhagen, leder av Akademikerne kommune                   mob. 952 51 984
Christine Rian Johannessen, kommunikasjonssjef, Akademikerne      mob. 977 47 507