Kvaliteten på utdanningsløpet

Publisert 

For å heve kvaliteten på hele utdanningsløpet har Akademikerne fire punkter som vi mener regjeringen må følge opp.

Av Lise Lyngsnes Randeberg, styremedlem i Akademikerne og president i Tekna. Publisert i VG, 4. september 2016.

Ledelse er avgjørende for læringsmiljø og prestasjoner på alle nivå i utdanningssystemet. Ønsker vi å få det beste ut av elevene, må man ha ledere som får det beste ut av lærerne. Ledere i barnehager, skoler og høyere utdanning må derfor få anledning til å lede, og ikke bruke store deler av tiden sin på administrasjon.

Det må investeres betydelig i skolenes karriereveiledere. Det er behov for tydeligere kompetansekrav og det må skilles mellom sosialpedagogiske rådgivere og karriereveiledere. Skolen må ha mer kontakt med lokalt og regionalt næringsliv. Det gir inspirasjon og rollemodeller.

Det snakkes mye negativt om PISA-undersøkelsen, men tallene viser at norske 15-åringer scorer høyt på kreativitet. De er gode på å tolke og løse matematiske problemer og situasjoner. Dette er et godt utgangspunkt for fremtidig verdiskapning og produktivitet. Vi trenger denne kreativiteten, og skolen må stimulere og ta vare på denne egenskapen.

Til sist er det viktig at skolene jobber hardere for å forebygge psykiske vansker. Vi vet at en av de største årsakene til frafall er psykiske problemer. Det som er positivt er at man vet det. Nå trenger vi handling for å gjøre noe. Lærere, PP-tjenesten og helsesøstre må samhandle slik at man kan se barn som strever, og gripe fatt i psykososiale utfordringer og psykiske problemer tidlig.

Så, kjære kunnskapsminister, nå håper vi at du tar utfordringen og følger opp disse punktene!