Feil om legers vakter

Publisert 

Akademikerne mener at et kollektivt vern er en forutsetning for forsvarlig arbeidstid i sykehus og god pasientsikkerhet. Akademikerne mener at vaktordningene må avtales mellom partene – enten lokalt, eller følge et fast, felles mønster.

Kronikk i DN23/3 som er svar på Eva Grindes kommentar "Legers lange dager" i DN 16/3 og Akademikernes kronikk "Farvel til fornuften" i DN 14/3.

Det er ikke riktig som DNs Eva Grinde skriver i sin kommentar «Legers lange dager» (16.03), at konflikten i sykehus dreier seg om arbeidstidsordningene skal avtales nasjonalt eller lokalt. Stridens kjerne er at Spekter krever at all arbeidstid, også den som er avtalt ut over arbeidsmiljølovens grenser, ensidig skal bestemmes av arbeidsgiver. Akademikerne mener at vaktordningene må avtales mellom partene – enten lokalt, eller følge et fast, felles mønster. Vi mener at et slikt kollektivt vern er en forutsetning for forsvarlig arbeidstid i sykehus og god pasientsikkerhet.

Det er temmelig drøyt når Grinde prøver å skape et inntrykk av at arbeidstakernes posisjon er motivert av lukrative vakttillegg. Spekter og Akademikerne har vært og er uenige om mye i sykehuskonflikten. Men det er en ting vi faktisk er enige om – og det er at høstens sykehusstreik ikke dreide seg om penger og økonomi.

Forsøkene på å sette det kollektive vernet og partssamarbeidet ut av spill, har ført sykehusene ut i en dyp tillitskrise. Tilliten kan bare gjenreises gjennom godt partssamarbeid, ikke minst på den enkelte arbeidsplass. Vårt mål er å finne gode løsninger som gjør at norske pasienter får et godt sykehustilbud.

Rune Frøyland, leder i Akademikerne helse og Marit Hermansen, president i Legeforeningen