Ber Bent Høie avklare bestillingen til Spekter

Publisert 

- Spekter begrunner sykehuskonflikten med en bestilling fra politiske myndigheter som vi verken har sett eller forstår. Derfor har vi nå sendt et brev til helseminister Bent Høie der vi ber ham om å avklare hva han har sagt og mener, sier forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse.

Uenigheten mellom Akademikerne og Spekter dreier seg om arbeidstidsordningene i sykehus. Akademikerne mener disse må være kollektive for å sikre et forsvarlig vern av arbeidstakerne, mens Spekter vil ha individuelle ordninger og mer styringsrett. 

- Spekter hevder at individuelle ordninger er nødvendig for å levere på den politiske bestillingen. Vi mener det er helt feil. Dagens praksis med rullerende, kollektive vaktplaner gir mye lenger planleggingshorisont og vesentlig mer forutsigbarhet, sier Frøyland.

Akademikerne har derfor sent et brev til helseminister Bent Høie der vi ber om en avklaring på hvilke politiske føringer regjeringen har kommet med, og om det er riktig at ministeren mener at individuelle vaktplaner er det eneste grepet som sikrer langsiktig planlegging i sykehus. Vi ber også ministeren svare på om han opplever at dagens kollektive planer er til hinder for regjeringens ønsker.

- Våre medlemmer lurer på hva helseministeren egentlig mener etter å ha hørt Spekters begrunnelse for streiken. Tross alt er det staten ved helseministeren, som eier norske sykehus. Derfor har vi nå bedt Høie om å svare, sier Frøyland.

Han frykter at den uroen som nå er skapt i sykehussektoren vil vedvare, også etter at streiken er over.

- Ingen er tjent med usikkerhet. Nettopp derfor er det viktig at helseminister Høie nå avklarer sine posisjoner, sier Frøyland.

Brevet til helseministeren kan leses under artikkelen.

For ytterligere opplysninger, kontakt:

Forhandlingsleder Rune Frøyland, Akademikerne helse, mob. 450 30 522

Pressekontakt Knut E. Braaten, Legeforeningen, mob. 980 47 951

Pressekontakt Kersti Flamme Larsen, Akademikerne, mob. 951 43 760