Akademikerne helse varsler plassfratredelse

Publisert 

Akademikerne har i dag varslet plassfratredelse for ca. 200 medlemmer ved fem sykehus.
Meklingen i tariffoppgjøret mellom arbeidsgiverforeningen Spekter og Akademikerne helse starter først på mandag, så varselet er kun en del av de ordinære forberedelsene til meklingsstart.

- Vi ønsker å bidra til en konstruktiv mekling. Alle er tjent med at vi har gode og trygge helsetjenester. Det fordrer at sykehusene har dyktige, oppdaterte og faglig kompetente ansatte. Derfor må vi få på plass en avtale som sikrer forsvarlige arbeidstidsordninger og god pasientsikkerhet, sier forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse.

Dersom meklingen ikke fører frem, blir 194 medlemmer ved Oslo Universitetssykehus, Sykehuset Østfold, Helse Bergen, Helse Stavanger og Finnmarkssykehuset tatt ut i streik fra onsdag 7. september. Uttaket omfatter både leger og andre akademikergrupper som ingeniører, økonomer, jurister og samfunnsvitere. Uttaket er moderat og svært ansvarlig, og en eventuell konflikt vil ikke ramme liv og helse.

Forhandlingene ble brutt før sommeren – i hovedsak grunnet uenighet om hvordan arbeidstiden for leger i sykehus skal fastsettes. Akademikerne mener fastsetting av arbeidsplaner skal skje kollektivt mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte, mens Spekter vil at arbeidstiden skal fastsettes individuelt med den enkelte lege.

Akademikerne mener at legenes omfattende unntak fra Arbeidsmiljølovens bestemmelser er så vide, at en ytterligere liberalisering er uforsvarlig. Kollektive arbeidstidsplaner er den eneste måten arbeidstakerne kan sikres et forsvarlig vern. Det er også den beste garantien for at pasientsikkerheten ivaretas.

For ytterligere opplysninger, kontakt:

Rune Frøyland, forhandlingsleder i Akademikerne helse, mob. 450 30 522