Akademikerne helse varsler ny plassfratredelse

Publisert 

Akademikerne har i dag varslet plassfratredelse for ytterligere 119 medlemmer ved fire sykehus. Plassfratredelsen kommer i tillegg til de 194 medlemmene som ble varslet torsdag. Meklingen i tariffoppgjøret mellom Spekter og Akademikerne helse starter på mandag.

- Dagens varsel er en del av forberedelsene til meklingsstart og det ligger ingen dramatikk i dette. Vi ønsker å bidra til en konstruktiv mekling og sikre forsvarlige kollektive arbeidstidsordninger og god pasientsikkerhet, sier forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse.

Dersom meklingen ikke fører frem, blir 194 medlemmer ved Oslo Universitetssykehus, Sykehuset Østfold, Helse Bergen, Helse Stavanger og Finnmarkssykehuset tatt ut i streik fra onsdag 7. september slik Akademikerne varslet om på torsdag. Nå varsles det om at ytterligere 119 medlemmer ved Akershus universitetssykehus, Vestre Viken, Sykehuset i Vestfold og St. Olavs Hospital blir tatt ut i streik fra fredag 9. september.

- Uttakene omfatter både leger og andre akademikergrupper som ingeniører, økonomer, jurister og samfunnsvitere. Begge uttak er moderate og svært ansvarlige, og en eventuell konflikt vil ikke ramme liv og helse, sier Frøyland.

Forhandlingene ble brutt før sommeren – i hovedsak grunnet uenighet om hvordan arbeidstiden for leger i sykehus skal fastsettes. Akademikerne mener fastsetting av arbeidsplaner skal skje kollektivt.

Legenes omfattende unntak fra Arbeidsmiljølovens bestemmelser er så vide at en ytterligere liberalisering er uforsvarlig. Kollektive arbeidstidsplaner er den eneste måten arbeidstakerne kan sikres et forsvarlig vern. Det er også den beste garantien for at pasientsikkerheten ivaretas.

For ytterligere opplysninger, kontakt:

Rune Frøyland, forhandlingsleder i Akademikerne helse, mob. 450 30 522