Akademikerne helse: Trapper opp sykehusstreiken på mandag

Publisert 

Historiens lengste sykehusstreik som er inne i sin 5. uke, trappes opp på mandag. Da tar Akademikerne ut 20 nye ledere og leger ved to sykehus.
- Etter at meklingen på onsdag ikke førte frem, er tillitskrisen i sykehus ytterligere forverret, sier Rune Frøyland, leder i Akademikerne helse.

- Jeg forstår at partene i en konflikt kan være uenige. Det jeg ikke forstår er at sykehusdirektørene ser ut til å tro at sykehusene kan ledes og utvikles i årene som kommer uten at det eksisterer en grunnleggende tillit mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Det er nemlig situasjonen i norske sykehus nå, sier Frøyland.

Akademikerne peker på at definisjonen på ledelse er å skape resultater gjennom andre. Det fordrer et resultatfremmende samarbeid mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, og forutsetningen for å lykkes er tillit. Det kan enhver ledelsesforsker, organisasjonspsykolog og de fleste toppledere si mye om.

- Akademikerne tok allerede under tariffoppgjøret i 2014 til orde for en bred tillitsreform i sykehus. Siden har situasjonen blitt dramatisk verre. I motsetning til hva Spekters styreleder synes å tro, bestemmer man ikke selv om man har tillit, sier Frøyland.

Akademikerne peker på at en tvungen lønnsnemnd ikke vil løse det grunnleggende problemet som denne konflikten er tuftet på. Konflikten flyttes da bare fra streiken til andre arenaer.

- Det vil ingen være tjent med. Sykehusene blir bedre når ledelsen og de ansatte trekker i samme retning. Det bør direktørene tenke gjennom, sier Frøyland.

Akademikerne har fra mandag 628 medlemmer ved 15 sykehus i streik. Dette omfatter leger, psykologer, sivilingeniører, jurister, økonomer, samfunnsvitere og tannleger.

For ytterligere opplysninger, kontakt:

Forhandlingsleder Rune Frøyland, Akademikerne helse, mob. 450 30 522
Pressekontakt Knut E. Braaten, Legeforeningen, mob. 980 47 951
Pressekontakt Kersti Flamme Larsen, Akademikerne, mob. 951 43 760