2 av 3 redd for at arbeidspress gir feilbehandling på sykehus

Publisert 

67 prosent av befolkningen er i bekymret for at legenes arbeidspress kan føre til feilbehandlinger. 69 prosent mener det er uforsvarlig hvis legene må jobbe mer enn to 60-timers uker i strekk. - Undersøkelsen viser at folk har skjønt hvor viktig streiken i sykehus er, sier Rune Frøyland, forhandlingsleder i Akademikerne helse.

Konflikten mellom Akademikerne og Spekter dreier seg om arbeidstidsordningene i sykehus. Akademikerne mener disse må være kollektive for å sikre et forsvarlig vern av arbeidstakerne, mens Spekter vil ha individuelle ordninger og mer styringsrett.

Nå viser en ny undersøkelse at et stort flertall i befolkningen er redd for at arbeidspress i sykehus skal føre til feilbehandlinger. Enda flere mener at legene aldri bør jobbe mer enn to 60-timers uker i strekk. Det viser en opinionsundersøkelse som Respons Analyse har gjort for Akademikerne.

- Jeg er glad for at folk skjønner at det er en sammenheng mellom arbeidspress og faren for feilbehandlinger. Jeg er også glad for at folk mener at det er uansvarlig med mange 60-timers uker i strekk. Det er nettopp disse bekymringene som er årsaken til at vi er i streik, sier Frøyland.

Akademikerne sier et kraftfullt nei til Spekters krav om individuelt fastsatte arbeidsplaner fordi det vil gi flere lange arbeidsuker, høyere arbeidsbelastning og svekket pasientsikkerhet. Spekters individuelle ordninger gjør det umulig for de tillitsvalgte å kontrollere om arbeidsuken er forsvarlig. Ordningene åpner også for å presse den enkelte lege, særlig de mange som har midlertidige stillinger.

Les sak om dette på siste.no.

Opinionsundersøkelse gjennomført av Respons Analyse

I hvilken grad frykter du at det skjer feilbehandlinger ved norske sykehus som skyldes legens arbeidsmengde?

I stor grad 21 %
I noen grad 46 %
I mindre grad 27 %
Ikke i det hele tatt 3 %
Ikke sikker 3 %
Sum 100 %
Antall spurte 1000

Norske sykehusleger kan i dag jobbe inntil 60 timer i uken. Hvor mange uker i strekk mener du det er forsvarlig med en slik arbeidsmengde?

Aldri forsvarlig 19 %
En uke 28 %
To uker 22 %
3-4 uker 15 %
5 eller flere uker 5 %
Ikke sikker 12 %
Sum 100 %
Antall spurte 1000

For ytterligere opplysninger, kontakt:

Forhandlingsleder Rune Frøyland, Akademikerne helse mob. 450 30 522

Pressekontakt Daniel Wærnes, Legeforeningen mob. 906 08 134

Pressekontakt Kersti Flamme Larsen, Akademikerne mob. 951 43 760