- Legg ned de små fagmiljøene

Publisert 

En ny rapport fra NIFU viser at antall mastergrader har økt med hele 44 prosent på ti år, mens det er lite som tyder på at kvaliteten har blitt bedre. –Det er på tide at institusjonene prioriterer bedre og legger ned de små fagmiljøene for å konsentrere ressursene der de har forutsetning for å lykkes, sier Kari Sollien, leder av Akademikerne.

NIFU har kartlagt veksten i norsk mastergradsutdanning og sett på sammenhengen mellom veksten og kvalitet på utdannelsen. De siste ti årene har det vært en sterk vekst i antall toårige masterprogram, samtidig som kvaliteten, i form av forskningskompetanse og fagpersoner per studieprogram, er svært varierende. Antall masterprogram har økt fra 650 i 2004 til hele 941 i 2014 – en økning på 44 prosent.

Les sak om NIFU-rapporten i Khrono.

- Vi er bekymret for kvaliteten på utdanningene. All undervisning må være forskningsbasert, og når denne kompetansen mangler er det tydelig at flere institusjoner har en prioriteringsjobb foran seg. Fragmenterte og små fagmiljøer som ikke har mulighet til å tilby utdannelse av høy kvalitet bør kuttes, og institusjonene bør prioritere de områdene de har mulighet til å bli best, sier Sollien.

Rapporten viser at hele 80 prosent av økningen i antall masterprogram har kommet innenfor humanistiske og estetiske fag, lærerutdanning og pedagogikk, og helsefag. Man ser også at antallet økonomisk-administrative mastergradsutdanninger har økt fra 19 i 2004 til hele 48 i 2014.

- Når man ser denne økningen i sammenheng med at mange programmer sliter med lite fagmiljø er det lett å bli bekymra for kvaliteten i det som tilbys. Man spør seg om institusjonene tilbyr flere av disse masterne fordi disse fagene kan håndtere mange studenter i fellesundervisning og ikke krever så mye av personalet i form av tett studentkontakt, sier Sollien.

- Mange små miljøer innenfor samme fagområde, spredd rundt på ulike institusjoner, er dårlig utnyttelse av ressursene. Man må ha arbeidsdeling mellom institusjoner, slik at de som har best forutsetning fortsetter. Dette vil frigi ressurser og styrke kvaliteten på andre studier, sier Sollien

Studentene selv er stort sett fornøyd med undervisningen hvis man legger ulike kandidatundersøkelser til grunn. Men, også her er det variasjoner. Blant annet ser man at innen økonomisk-administrative fag finnes de mest tilfredse studentene ved lærestedene med de beste rammevilkårene og de høyeste inntakskravene.

Les hele rapporten her.

Akademikerne har tidligere denne uken engasjert seg i debatt med NHO om kvaliteten på masterutdanningene.

Artikkel fra Aftenposten med NHOs utspill.

Artikkel fra Aftenposten med tilsvar fra Akademikerne.