- Hva med midlertidigheten, Røe Isaksen?

Publisert 

- Det er skuffende at en stortingsmelding om kvalitet i utdanningen ikke varsler det nødvendige løftet mot midlertidige ansettelser i sektoren, sier Kari Sollien, leder av Akademikerne.

- For å kunne skape en kultur for kvalitet må man kunne tilby attraktive karriereveier for de beste hodene. Årevis med midlertidig ansettelse er ikke attraktivt. Dette har åpenbare konsekvenser for kvaliteten, sier Sollien.

Staten er en versting i bruken av midlertidige stillinger, og spesielt innenfor universitets- og høgskolesektoren. I 2016 var det nesten 19 prosent midlertidig ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger i sektoren, og dette er en betydelig og underkommunisert trussel mot kvaliteten.

- Det er vanskelig å forvente at vi skal ha forskere og undervisere i verdensklasse når vi ikke en gang kan tilby det mest fundamentale av trygghet i deres ansettelsesforhold. Nesten tjue prosent midlertidighet i en sektor som skal ha høy kvalitet i alle ledd er altfor høyt. Det eneste som vil kunne få ned det store antallet midlertidige er en lovendring. Det holder ikke å pålegge institusjonene å utarbeide handlingsplaner, sier Sollien.

Akademikerne etterlyser en ytterligere harmonisering av arbeidsmiljøloven, tjenestemannsloven og universitets- og høgskoleloven vil skape et mer oversiktlig regelverk og begrense omfanget av midlertidige ansettelser.

- Kunnskapsministeren har i sin periode lansert to viktige meldinger for kvalitet i utdanning og forskning, men har ikke benyttet anledningen til å gjøre noe med midlertidigheten i noen av dem. Midlertidigheten i sektoren er et åpenbart problem, og ellers gode tiltak i meldingene vil ikke ha ønsket effekt før vi gjør noe med den, sier Sollien.

Les hele Stortingsmeldingen Kultur for kvalitet på regjeringen.no.

For mer informasjon kontakt

Kari Sollien, leder av Akademikerne, mob. 951 10 120

Kenneth S. Karlsen, kommunikasjonsrådgiver, mob. 976 93 557