Vidersender - Akademikerne

Vidersender...

Presse

Her finnes Akademikernes pressemeldinger, kronikker og debattinnlegg.

Publisert 

Nilssen feilinformerer!

Administrerende direktør i Helse Vest RHF og styreleder i Spekter, Herlof Nilssen, snur nok en gang streiken i sykehus på hodet, denne gang i Aftenbladet 30.09. Nilssen vet utmerket godt at det er Akademikerne og Legeforeningen som ønsker å bevare dagens ordning med rullerende vaktplaner, mens det er arbeidsgiversiden som vil ha endring. Dette har de ansatte, mellomlederne på sykehus og en samlet norsk fagbevegelse forstått for lengst.