Policydokument om skatt og avgift

Et skattesystem må innrettes slik at følgende hovedhensyn ivaretas; inntekter til staten (proveny), fordeling og effektivitet. I tillegg bør skattesystemet være enkelt, forutsigbart og oppleves retferdig for å opprettholde legitimiteten.

Hovedpunkter:

  1. Skattesystemet skal sikre velferdstjenester

  2. Skattesystemet skal innrettes slik at det fremmer vekst og aktivitet (fordeling)

  3. Skattesystemet skal være effektivt og grønt og utformes slik at uheldige vridninger ikke oppstår

  4. Skattesystemet skal være forutsigbart, enkelt og oppleves rettferdig

  5. Skattesystemet skal være internasjonalt konkurransedyktig, men samtidig sikre at multinasjonale selskaper betaler skatt

 

Les hele dokumentet under.

Les også