Policydokument om klima og miljø

Klima- og miljøpolitikken må være basert på kunnskap og må sees i sammenheng med andre politikkområder.

Klimautslipp er en av vår tids største utfordringer. Tiltak er avgjørende for et bærekraftig samfunn, fordi klima påvirker økonomi, velferd og biologisk mangfold på hele kloden. Utfordringene skal møtes med oppdatert kunnskap. Forskning og forskningsformidling er avgjørende. Undervisningen om klima må styrkes på alle nivåer. Myndighetene må være beredt til å bruke strenge virkemidler som tilskudd, skatt og avgifter for å stimulere enkeltpersoner og bedrifter til å gjennomføre nødvendige tiltak som reduserer klimagassutslipp og verner om miljøet Føre var-prinsippet må følges i klima- og miljøspørsmål. Energisparing, effektivisering og omlegging til fornybar energi må være et overordnet prinsipp i samfunnsplanleggingen.

Vedtatt i Akademikernes styre 20. oktober 2015

Les også