Policydokument om etter- og videreutdanning

Publisert 

Etter- og videreutdanning vil bidra til å opprettholde høy produktivitet og et konkurransedyktig næringsliv, gode offentlige tjenester og omstillingsevne i arbeidsmarkedet.

Les også