Policydokument om et helsefremmende og inkluderende arbeidsliv

Akademikernes politikk for et helsefremmende og inkluderende arbeidsliv.

Innledning: 

Akademikerne arbeider for et helsefremmende og inkluderende arbeidsliv hvor den enkeltes ressurser, kompetanse og arbeidsevne ivaretas, utvikles og utnyttes optimalt i alle faser av yrkeslivet og hvor det organisatoriske arbeidsmiljøet fremmer aktiv deltakelse og styrker de ansattes faglige og personlige utvikling. 

Et helsefremmende og inkluderende arbeidsliv forutsetter solid grunnutdannelse i den yrkesaktive befolkningen. Kunnskap om kosthold, helse og arbeidsmiljøets betydning for helse bør inngå i grunnopplæringen.

Vedtatt i styret 8. mai 2013.

 

Les også