Policydokument om arbeidstid

God balanse mellom arbeid og fritid er viktig for den enkeltes velferd.

Akademikernes arbeidstidspolitiske dokument 

God balanse mellom arbeid og fritid er viktig for den enkeltes velferd. Akademikere bidrar med viktig kompetanse og arbeidskraft til samfunnet og må sikres de rammebetingelsene som er nødvendige for å utføre arbeidsoppgavene effektivt og gi en optimal balanse mellom ulike ønsker, behov og forpliktelser.  

Arbeidstidsbestemmelse må redusere risikoen for sosiale og helsemessig belastninger og sikre godt vern, velferd og helsefremmende rammebetingelser for alle arbeidstakere. Arbeidstakere i ledende og særlig uavhengige stillinger må også omfattes av dette vernet, samtidig som de gis muligheter til å avtale fleksibel plassering av arbeidstiden.

Vedtatt i styret 12. juni 2012.

Les også