Høring - Kapasitets- og kompetansebehov i politiet

Publisert 

Politietaten har og vil i fremtiden få et betydelig behov for bredere kompetanse enn det etaten har i dag, og større krav til faglig spesialisering.

Akademikerne slutter seg til både rapportens hovedkonklusjon om hva slags kompetanse etaten vil trenge og vurderingen av hvilke utviklingstrekk som vil påvirke behovene i de kommende tiår.

Les også