Høring - Individuell pensjonskonto

Publisert 

Akademikernes høringsuttalelse på forslag til endringer i innskuddspensjonsloven som vil åpne for at arbeidstaker kan samle sin pensjonskapital på én pensjonskonto.

Akademikerne er positive til departementets forslag om at arbeidstaker får rett til, men ikke plikt, til å opprette egen pensjonskonto. Vi har imidlertid merknader til utformingen av regelverket, som vi redegjør for i dette svaret.

Les også