Høring - Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulærøkonom

Publisert 

Stortingsmeldingen berører tre viktige tema: Hvordan produsere mindre søppel, hvordan gjenbruke avfall og hvordan forhindre marin plastforsøpling og spredning av mikroplast i hav.

Les også