Høring – forslag til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2018-2019

Publisert 

Vi viser til brev mottatt fra Kunnskapsdepartementet 19. oktober 2017 om forslag til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2018-2019. Departementets forslag innebærer en rekke endringer sammenlignet med forskrift for utdanningsstøtte for 2017-2018, men Akademikerne vil kun gi innspill til et utvalg av disse.