2018

Publisert 

Høringssinnspill - regulering av spesialistutdanningen

Forskriftsregulering av spesialistutdanning er avgjørende for kvaliteten på fremtidens spesialister. Akademikerne har levert høringsinnspill til forslaget om regulering av spesialistutdanning i allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin i spesialistforskriften. Akademikerne støtter mange av departementets forslag, men det er en svakhet at høringsnotatet i stor grad drøfter allmennmedisin, og i liten grad samfunns- og arbeidsmedisin.