Høringsuttalelse til forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven om intensiv oppfølging og tverrfaglig samarbeid

Publisert 

Akademikerne har avgitt høring til Kunnskapsdepartementet vedrørende endringer i opplæringsloven og friskoleloven. Høringen dreier seg om innføring av plikt for skolen til å gi intensiv opplæring til elever på 1. – 4. trinn som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning.

Les også