Høring om endringer i arbeidsmiljøloven

Publisert 

Akademikerne har avgitt høring til Arbeids- og sosialdepartementet om endring i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse, midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak.

Akademikerne mener det er viktig at det tas grep for å hindre den utbredte bruken av "nulltimers" kontrakter i bemanningsbransjen og utstrakt bruk av innleie i en del bransjer.

Les også