Høring - forslag til forenklinger i regleverket om foreldrepenger

Publisert 

Akademikerne har avgitt høring til Barne- og likestillingsdepartementet.

Vi viser til brev mottatt fra Barne- og likestillingsdepartementet 24. februar 2017 om forslag til forenklinger i regelverket om foreldrepenger.

Akademikerne støtter forslaget fra departementet.

Samtidig vil vi påpeke at Akademikerne ønsker en faktisk tredeling av foreldrepermisjonen, med en tredel forbeholdt hver av foreldrene og en tredel man selv bestemmer over. Vi mener også det er på høy tid at far får selvstendig opptjeningsrett i forbindelse med foreldrepermisjon. Dagens ordning er tydelig diskriminerende og det er naturlig at også far har selvstendig opptjeningsrett.

 

Med vennlig hilsen
Akademikerne
Øyvind Berdal Rådgiver