Høring - endringer i Arbeidsmiljøloven om deltidsansatttes fortrinnsrett og prosessregler for Tvisteløsningsnemnda

Publisert 

Akademikerne har avgitt høring til Arbeids- og sosialdepartementet. Akademikerne støtter i hovedsak de foreslåtte endringene.

Dommen i HR-2016-867-A hadde flere dissenser og bidro til en uklarhet knyttet til rettstilstanden. De foreslåtte endringene har som formål å avklare reglenees rekkevidde og vi mener de vil gjøre det på en hensikgsmessig måte. Endringene er i tråd med praksis fra Tvisteløsningsnemnda.

Les også